Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Božena rod. Escherová
Milan Žaťko
Šarlota rod. Žaťková
Kornélia rod. Žaťková
THE END