Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Mária rod. Mozolová
(*10.2.1914)
Ferdinand Mondok
(*27.11.1908)
Anton Mondok
Božena rod. Koštiaľová
Darina rod. Mondoková
Štefan Strempek
Lenka rod. Strempeková
Darina rod. Strempeková
Nikoleta rod. Strempeková
THE END