Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Božena rod. Koštiaľová
Anton Mondok
Darina rod. Mondoková
Štefan Strempek
Lenka rod. Strempeková
Darina rod. Strempeková
Nikoleta rod. Strempeková
THE END