Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Etela rod. Kicsovicsová
(*1907-†1930)
Ondrej Priecel
(*30.11.1893-†30.4.1963)
Miroslav Priecel
Irena rod. Hallová
Miroslav Priecel
THE END