Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Dagmar rod. Jajcajová
Ľudovít Priecel
Ľudovít Priecel
Dagmar rod. Priecelová
THE END