Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Stanislav Lányi
Júlia rod. Kováčiková
Lucia rod. Lányiová
Ľubomír Melcer
Lucia rod. Melcerová
Monika rod. Lányiová
Stanislav Lányi
THE END