Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Karol Varga
Anna rod. Kováčiková
Lucia rod. Vargová
THE END