Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Štefan Chocina
(*7.12.1900)
Hermína rod. Priecelová
(*31.12.1898)
Jozef Priecel
(*6.3.1868-†11.6.1948)
Mária rod. Bucková
(*3.3.1874-†10.6.1958)
Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
svadba: 21.9.1891
svadba: 18.11.1923
Zlatena rod. Chocinová
Ján Špánik
Zlatuše rod. Špániková
Josef Špitálník
Zlata rod. Špitálníková
Josef Špitálník
Jan Špánik
Alena rod. Jechová
Jan Špánik
Zuzana rod. Tabiová
Denisa rod. Špániková
Petr Špánik
Alena rod. Špániková
Jaromír Kafka
Alena rod. Kafková
Jaromíra rod. Kafková
THE END