Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Marcela rod. Blinová
Jozef Božik
Kristián Božik
Lucia rod. Božiková
THE END