Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Zuzana rod. Tabiová
Jan Špánik
Denisa rod. Špániková
THE END