Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jaromír Kafka
Alena rod. Špániková
Alena rod. Kafková
Jaromíra rod. Kafková
THE END