Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Eliška rod. Ďurčeková
Zdeněk Pražák
THE END