Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jaroslav Filip
Gabriela rod. Priecelová
Marek Filip
Bohumila rod. Filipová
THE END