Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Monika rod. Kubalová
Ján Priecel
Alexandra rod. Priecelová
THE END