Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Marta rod. Buláková
Dominik Priecel
Vladimír Priecel
Ľubica rod. Hrašková
Lukáš Priecel
Peter Priecel
Ľudmila rod. Štefanková
Patrik Priecel
Dominika rod. Priecelová
Daniel Priecel
Zuzana rod. Priecelová
THE END