Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Gabriela rod. Hroteková
(*23.3.1913)
Peter Priecel
(*29.4.1904)
Eduard Priecel
Anna rod. Pirťanová
Mária rod. Priecelová
Jozef Fabián
Mária rod. Fabiánová
Anna rod. Priecelová
Peter Pirťan
Peter Pirťan
Lucia rod. Pirťanová
Ľubomír Priecel
Eva rod. Oravcová
Lucia rod. Priecelová
Denisa rod. Priecelová
Monika rod. Priecelová
Libor Priecel
Iveta rod. Španková
Katarína rod. Priecelová
Ernest Priecel
THE END