Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Peter Priecel
(*29.4.1904)
Jozef Priecel
(*6.3.1868-†11.6.1948)
Mária rod. Bucková
(*3.3.1874-†10.6.1958)
Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
svadba: 21.9.1891
Gabriela rod. Hroteková
(*23.3.1913)
Eduard Priecel
Anna rod. Pirťanová
Mária rod. Priecelová
Jozef Fabián
Mária rod. Fabiánová
Anna rod. Priecelová
Peter Pirťan
Peter Pirťan
Lucia rod. Pirťanová
Ľubomír Priecel
Eva rod. Oravcová
Lucia rod. Priecelová
Denisa rod. Priecelová
Monika rod. Priecelová
Libor Priecel
Iveta rod. Španková
Katarína rod. Priecelová
THE END