Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Fabián
Mária rod. Priecelová
Mária rod. Fabiánová
THE END