Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Peter Pirťan
Anna rod. Priecelová
Peter Pirťan
Lucia rod. Pirťanová
THE END