Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Helena rod. Futrošová
Vojtech Božik
Peter Božik
Vladimíra Božiková
Adam Božik
Miroslav Božik
THE END