Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Priecel
(*6.3.1868-†11.6.1948)
Mária rod. Bucková
(*3.3.1874-†10.6.1958)
Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
svadba: 21.9.1891
Rozália rod. Priecelová
(*23.3.1907)
Tomáš Meluš
(*1903-†1961)
Augustína rod. Melušová
Ľudovít Lauko
Milan Lauko
Blanka rod. Železníková
Juraj Lauko
Zuzana rod. Lauková
Viera rod. Lauková
Anton Čimbora
Daniel Čimbora
Juraj Čimbora
Pavol Lauko
Emil Meluš
Božena rod. Štrejcherová
Emília rod. Melušová
Július Štrejcher
Patrik Štrejcher
Miriam rod. Štrejcherová
Petra rod. Štrejcherová
Juraj Štrejcher
Jana rod. Melušová
Martin Meluš
Juraj Meluš
Renáta rod. Turianová
Mária rod. Melušová
Lucia rod. Melušová
Albín Meluš
Emília rod. Čerteková
Štefan Meluš
Zuzana rod. Melušová
Jaroslav Merka
Richard Merka
Jaroslav Merka
Albín Meluš
Katarína rod. Melušová
Norbert Kačina
Cyril Meluš
Božena rod. Štrejcherová
Ľubica rod. Melušová
Milan Zvala
Michal Zvala
Juraj Zvala
Andrej Zvala
Igor Meluš
Helena rod. Zorková
Kristína rod. Melušová
Diana rod. Melušová
Miroslav Meluš
Alica rod. Horňáková
Monika rod. Melušová
Martin Meluš
Andrea rod. Melušová
Ján Hodál
Alexandra rod. Hodálová
Adam Hodál
Bernard Meluš
Mária rod. Masarovičová
Igor Meluš
Mária rod. Melušová
Richard Wagner
Richard Wagner
Michaela rod. Wagnerová
Petra rod. Wagnerová
Bernard Meluš
Oľga rod. Palcat
Bernard Meluš
Zlatica rod. Melušová
Róbert Baláž
Igor Baláž
Róbert Baláž
Tomáš Meluš
THE END