Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ľudovít Lauko
Augustína rod. Melušová
Milan Lauko
Blanka rod. Železníková
Juraj Lauko
Zuzana rod. Lauková
Viera rod. Lauková
Anton Čimbora
Daniel Čimbora
Juraj Čimbora
Pavol Lauko
THE END