Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Blanka rod. Železníková
Milan Lauko
Juraj Lauko
Zuzana rod. Lauková
THE END