Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Tomáš Meluš
(*1903-†1961)
Rozália rod. Priecelová
(*23.3.1907)
Jozef Priecel
(*6.3.1868-†11.6.1948)
Mária rod. Bucková
(*3.3.1874-†10.6.1958)
Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
svadba: 21.9.1891
Emil Meluš
Božena rod. Štrejcherová
Emília rod. Melušová
Július Štrejcher
Patrik Štrejcher
Miriam rod. Štrejcherová
Petra rod. Štrejcherová
Juraj Štrejcher
Jana rod. Melušová
Martin Meluš
Juraj Meluš
Renáta rod. Turianová
Mária rod. Melušová
Lucia rod. Melušová
THE END