Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Božena rod. Štrejcherová
Emil Meluš
Emília rod. Melušová
Július Štrejcher
Patrik Štrejcher
Miriam rod. Štrejcherová
Petra rod. Štrejcherová
Juraj Štrejcher
Jana rod. Melušová
Martin Meluš
Juraj Meluš
Renáta rod. Turianová
Mária rod. Melušová
Lucia rod. Melušová
THE END