Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Július Štrejcher
Emília rod. Melušová
Patrik Štrejcher
Miriam rod. Štrejcherová
Petra rod. Štrejcherová
Juraj Štrejcher
THE END