Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Renáta rod. Turianová
Juraj Meluš
Mária rod. Melušová
Lucia rod. Melušová
THE END