Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Emília rod. Čerteková
Albín Meluš
Štefan Meluš
Zuzana rod. Melušová
Jaroslav Merka
Richard Merka
Jaroslav Merka
Albín Meluš
Katarína rod. Melušová
Norbert Kačina
THE END