Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jaroslav Merka
Zuzana rod. Melušová
Richard Merka
Jaroslav Merka
THE END