Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Tomáš Meluš
(*1903-†1961)
Rozália rod. Priecelová
(*23.3.1907)
Jozef Priecel
(*6.3.1868-†11.6.1948)
Mária rod. Bucková
(*3.3.1874-†10.6.1958)
Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
svadba: 21.9.1891
Cyril Meluš
Božena rod. Štrejcherová
Ľubica rod. Melušová
Milan Zvala
Michal Zvala
Juraj Zvala
Andrej Zvala
Igor Meluš
Helena rod. Zorková
Kristína rod. Melušová
Diana rod. Melušová
Miroslav Meluš
Alica rod. Horňáková
Monika rod. Melušová
Martin Meluš
Andrea rod. Melušová
Ján Hodál
Alexandra rod. Hodálová
Adam Hodál
THE END