Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Božena rod. Štrejcherová
Cyril Meluš
Ľubica rod. Melušová
Milan Zvala
Michal Zvala
Juraj Zvala
Andrej Zvala
Igor Meluš
Helena rod. Zorková
Kristína rod. Melušová
Diana rod. Melušová
Miroslav Meluš
Alica rod. Horňáková
Monika rod. Melušová
Martin Meluš
Andrea rod. Melušová
Ján Hodál
Alexandra rod. Hodálová
Adam Hodál
THE END