Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Milan Zvala
Ľubica rod. Melušová
Michal Zvala
Juraj Zvala
Andrej Zvala
THE END