Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ján Hodál
Andrea rod. Melušová
Alexandra rod. Hodálová
Adam Hodál
THE END