Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Róbert Baláž
Zlatica rod. Melušová
Igor Baláž
Róbert Baláž
THE END