Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Štefánia rod. Končeková
Jozef Kvasnica
Mária rod. Kvasnicová
Milan Drevenák
Monika rod. Drevenáková
THE END