Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Lucia rod. Dodeková
Marek Daniš
Patrik Daniš
THE END