Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Milan Drevenák
Mária rod. Kvasnicová
Monika rod. Drevenáková
THE END