Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Amik Motaj
Stanislava rod. Lisáková
Zuzana rod. Motajová
Michaela rod. Motajová
THE END