Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Emília rod. Kopecká
Viktor Božik
Slavomír Božik
Mária rod. Dovalová
Ján Božik
Viera rod. Tomanovová
Veronika rod. Božiková
Ján Božik
Andrej Božik
THE END