Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Matúš Bucko
(*31.3.1878-†31.1.1940)
Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
Anna rod. Hriadelová
(*20.8.1885)
svadba: 1901
Ján Bucko
(*23.1.1903)
Mária rod. Kobidová
(*8.9.1907)
Emília rod. Bucková
Florián Zita
Ľubomír Zita
Dagmar rod. Víteková
Martin Zita
Peter Zita
Soňa rod. Zitová
Štefan Ferenčík
Zita rod. Ferenčíková
Soňa rod. Ferenčíková
Stanislav Bucko
Mária rod. Chromíková
Eva rod. Bucková
(†30.3.1960)
Daniela rod. Bucková
Ľubomír Januška
Peter Januška
Iveta rod. Janušková
Peter Bucko
Jana rod. Ballová
Michaela rod. Bucková
Barbora rod. Bucková
Pavol Bucko
Dagmar rod. Königová
Martin Bucko
Miroslava rod. Bucková
Anton Bucko
(†17.9.1933)
Eduard Bucko
Anna rod. Bucková
THE END