Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Mária rod. Chromíková
Stanislav Bucko
Eva rod. Bucková
(†30.3.1960)
Daniela rod. Bucková
Ľubomír Januška
Peter Januška
Iveta rod. Janušková
Peter Bucko
Jana rod. Ballová
Michaela rod. Bucková
Barbora rod. Bucková
Pavol Bucko
Dagmar rod. Königová
Martin Bucko
Miroslava rod. Bucková
THE END