Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ľubomír Januška
Daniela rod. Bucková
Peter Januška
Iveta rod. Janušková
THE END