Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Dagmar rod. Königová
Pavol Bucko
Martin Bucko
Miroslava rod. Bucková
THE END