Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Viera rod. Tomanovová
Ján Božik
Veronika rod. Božiková
Ján Božik
Andrej Božik
THE END