Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Adolf Jakal
(*13.8.1903)
Mária rod. Bucková
(*21.10.1906)
Matúš Bucko
(*31.3.1878-†31.1.1940)
Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
Anna rod. Hriadelová
(*20.8.1885)
svadba: 1901
Mária rod. Jakalová
Ferdinand Bim
Ľubomír Bim
Viera rod. Hečková
Miroslav Bim
Elena rod. Bimová
Kvetoslav Hejna
Marek Bim
Lenka rod. Hejnová
Lukáš Hejna
Branislav Bim
Zuzana rod. Hipíková
THE END