Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ferdinand Bim
Mária rod. Jakalová
Ľubomír Bim
Viera rod. Hečková
Miroslav Bim
Elena rod. Bimová
Kvetoslav Hejna
Marek Bim
Lenka rod. Hejnová
Lukáš Hejna
Branislav Bim
Zuzana rod. Hipíková
THE END