Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Miloš Križan
Eva rod. Bucková
Tomáš Bucko
Lukáš Križan
THE END