Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Milan Bracho
Katarína rod. Bucková
Lucia rod. Brachová
Milan Bracho
THE END