Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

XXX
Jozef Božik
(*10.4.1904)
THE END