Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Adriana rod. Kyselicová
Igor Balažovič
Dominik Balažovič
THE END